delphi onderzoek

naar de welkom pagina naar kinderen leren filosoferen naar ideeen voor de praktijk naar democratisch burgerschap naar delphi onderzoek naar rob bartels naar meer literatuur en websites  
welkom filosoferen kinderen democratie delphi rob meer  
contact met rob bartels laatst gewijzigd: 04-06-2008  
               

 

 

 

 

Delphi onderzoek kinderfilosofie
In 2004 heb ik een delphi onderzoek uitgevoerd over kinderfilosofie: hoe moeten we kinderfilosofie in de komende jaren ontwikkelen?
meer lezen over dit onderzoek

De methode die ik in het delphi onderzoek kinderfilosofie ontwikkeld heb, laat zich uitstekend gebruiken in andere organisaties. Deze stond model bij andere 'delphi's':

Het gat in de pedagogische infrastructuur
Hoe kunnen we leraren en sociaal werkers opleiden voor de wijkschool?

Delphi onderzoek Cluster 4
Sinds de invoering van de Leerling Gebonden Financiering zien de cluster 4 scholen zich geplaatst voor een explosieve toename van het aantal kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Een analyse was nodig, maar ook nieuw beleid. In het delphi onderzoek hebben de regionale coŲrdinatoren de bouwstenen voor het beleid in de komende jaren opgezet. 

 

 

wat is een delphi onderzoek?

Delphi is een onderzoeksmethode die voor het eerst in het begin van de jaren vijftig gebruikt is in de Amerikaanse defensie-industrie. Lange tijd werd de methode alleen in die branche toegepast. Vanaf halverwege de jaren zestig drong de methode ook door tot andere takken van industrie, het openbaar bestuur, non-profit organisaties en uiteindelijk ook in de academische wereld. Door de veelzijdige toepassingsmogelijkheden lijkt Delphi een containerbegrip te zijn geworden voor allerlei vormen van onderzoek, dat in meerdere ronden plaatsvindt en waarin de opvattingen van de deelnemers een centrale rol spelen. Ook onderzoeken waarin groepsdiscussies, (groeps-)interviews en workshops een plaats hebben worden soms Delphi's genoemd.

Een Delphi onderzoek is een methode om een communicatieproces in een groep te structureren, zodat effectief omgegaan kan worden met complexe problemen. In een Delphi onderzoek discussiŽren deskundigen schriftelijk met elkaar in doorgaans drie tot vijf ronden.
De belangrijkste kenmerken zijn:
- Anonimiteit. Elke deelnemer kan zijn bijdrage anoniem en daardoor onafhankelijk van anderen leveren.
- Gecontroleerde feedback en herhaling. De resultaten van een ronde worden samengevat en gerapporteerd aan de groep, die dan gevraagd wordt de antwoorden opnieuw te overwegen in het licht van de feedback.
- Statistische uitspraken over de response van de groep. Op basis van de individuele antwoorden worden uitspraken van de groep geformuleerd, met behulp van statistische verwerking van de antwoorden.

Een Delphi onderzoek leent zich bij uitstek voor bepaalde typen vragen en problemen, o.a. als:
- het probleem zich niet leent voor analytische technieken, onderzoek erover moet het vooral hebben van subjectieve oordelen van experts in een communicatief proces;
-de individuen die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan het onderzoek van een breed of complex probleem geen gezamenlijke traditie hebben van adequate communicatie en als ze verschillende achtergronden representeren in het licht van ervaring en expertise;
- tijd en kosten frequente groepsbijeenkomsten onuitvoerbaar maken;
- de meningsverschillen onder de deelnemers scherp zijn en/of moeilijk bespreekbaar, waardoor het communicatieproces gestructureerd moet worden en anonimiteit verzekerd moet zijn.

Een Delphi onderzoek heeft belangrijke voordelen ten opzichte van werkgroepprocessen, conferenties e.d.:
- Uitschakeling van groepsdynamische elementen door gewaarborgde anonimiteit.
- Hierdoor leveren Delphi onderzoeken in het algemeen ook veel meer inzichten, ideeŽn en argumenten op.
-Het is een vorm van langzaam denken, waardoor de deelnemers hun standpunten beter kunnen overwegen.
- Dit komt de kwaliteit van de analyse van de problematiek, als ook de kwaliteit van de aanbevelingen ten goede.